Угода користувача

1. Основні положення

1.1. Ця Угода користувача (далі — «Угода») регулює відносини щодо використання ресурсу «Воби2» (далі — «Ресурс»), які виникають між власником Ресурсу та надавачем Послуг за цією Угодою (далі — «Виконавець») та Вами як користувачем Ресурсу (далі — «Користувач»). Виконавець та Користувач надалі можуть згадуватись разом як «Сторони», а кожен окремо — як «Сторона».

1.2. Ресурс надає Користувачеві доступ до перегляду Контенту, а також можливість користування іншими послугами Ресурсу в режимі реального часу за допомогою вебсайту: vobi2.com.ua (далі «Сайту»), доступних на пристроях, підключених до мережі Інтернет (далі — «Пристрої»).

1.3. Контентом є аудіовізуальні, графічні, текстові та інші матеріали, доступ до перегляду яких надається Користувачеві за допомогою Ресурсу.

1.4. Угода є публічним договором приєднання, її умови однакові для всіх споживачів. Порядок приймання умов Угоди та укладення договору між Користувачем та Виконавцем визначений нижче. Будь ласка, уважно прочитайте цю Угоду перед використанням Ресурсу. Використання Ресурсу без приймання умов Угоди не дозволяється.

2. Права та обов’язки сторін

2.1. Використання Користувачем Ресурсу, будь-яких його послуг, перегляд та використання Контенту, а також реєстрація Користувача в Сайті (створення облікового запису) є повним і беззастережним прийняттям цієї Угоди й означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цієї Угоди, з усіма її змінами та доповненнями й беззастережне прийняття її умов. У разі незгоди Користувача з будь-якою з умов цієї Угоди, Користувач зобов’язаний відмовитися від подальшого використання Сайту.

2.2. Користувач зобов’язується використовувати Ресурс тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватися умов цієї Угоди, не порушувати права та законні інтереси Виконавця та правовласників Контенту.

2.3. Користувач зобов’язується ознайомитися з умовами цієї Угоди та самостійно відстежувати їх зміни. Продовження використання Користувачем Ресурсу після будь-яких змін або доповнень Угоди передбачає беззастережну згоду Користувача з такими змінами або доповненнями. Незнання Користувачем чинних умов Угоди не звільняє Користувача від зобов’язань, передбачених в Угоді, а також відповідальності за їх неналежне виконання.

2.4. Користувачі зобов’язуються надавати правдиву інформацію щодо своїх анкетних та контактних даних.

2.5. Користувач гарантує, що під час використання Сайту не здійснює і не буде здійснювати будь-яких дій, спрямованих на обхід технічних засобів захисту від несанкціонованого використання Сайту, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, дестабілізацію роботи Сайту.

2.6. Користувач згодою із цією Угодою надає свою згоду на обробку й використання персональних даних, отриманих за допомогою Ресурсу. Із подробицями збору та використання можна ознайомитись на сторінці «Політика конфіденційності».

3. Права, обов’язки та гарантії виконавця

3.1. Виконавець зобов’язується надавати Користувачу доступ до Ресурсу в порядку й на умовах, передбачених цією Угодою.

3.2. Виконавець має право на свій розсуд і без спеціального попередження Користувача обмежити доступ Користувача до Ресурсу, певним одиницям Контенту, змінювати перелік та інші характеристики Контенту, іншої інформації, розміщеної на сайті Ресурсу, а також функціональні параметри Ресурсу. Надаючи згоду із цим пунктом, Користувач звільняє Виконавця від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Виконавцем прав щодо цього пункту Угоди.

3.3. Виконавець має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, з метою недопущення несанкціонованого доступу до Ресурсу, розміщеному на ньому Контенту, дестабілізації роботи Ресурсу та інших дій, що порушують права та законні інтереси Виконавця або правовласників Контенту.

3.4. Виконавець надає Користувачу доступ до Контенту для легального некомерційного індивідуального використання, способами, зазначеними в цій Угоді.

3.5. Виконавець має право на свій власний розсуд, незалежно від попередження Користувача та без пояснення причин, змінювати або видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, коментарі тощо. При цьому Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачу такими діями.

3.6. Виконавець має право на власний розсуд встановлювати будь-які обмеження у використанні Ресурсу, а також у будь-який час вносити зміни до цієї Угоди в односторонньому порядку, без отримання згоди зі сторони Користувача.

3.7. Виконавець може здійснювати технічну підтримку Користувачу через посилання на електронну поштову адресу hello@vobi2.com.ua.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність згідно з положеннями цього договору та відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Порушення правил, встановлених цією Угодою, з боку Користувача може призвести до блокування облікового засобу та обмеження доступу до Контенту.

4.3. Користувач самостійно несе відповідальність за свої дії, пов’язані з використанням Ресурсу та Контенту, розміщенням інформації в інтерфейсі Ресурсу.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність особи та їхні наслідки, пов’язані із використанням інформації, отриманої з сайту чи чат-боту.

4.5. Виконавець не несе відповідальність за постійний і безперебійний доступ до Сайту.

4.6. Виконавець не несе відповідальність за зберігання персональних даних користувачів у разі втручання третіх осіб у роботу Ресурсу. Водночас Виконавець зобов’язується зробити все від нього залежне для збереження цих даних надійно захищеними та конфіденційними згідно з «Політикою конфіденційності».

5. Прикінцеві положення

5.1. Виконавець може на свій розсуд змінювати умови цього договору в будь-якій формі, змісту та в будь-якій послідовності без попередньої згоди з Користувачем.